Close

Questo sito utilizza cookie. Puo' leggere come li usiamo nella nostra Privacy Policy.

Benvenuti in  StampOnTheWeb!

StampOnTheWeb is een no-nonsense website, die in alle opzichten (ook qua gebruikersinterface) zo eenvoudig mogelijk is gehouden. Dit alles om vooral de nadruk te leggen op de filatelistische inhoud.

StampOnTheWeb helpt u op weg door het oerwoud aan informatie dat op het internet te vinden is, verspreid over duizenden filatelistische sites. De website vertelt u wat u mag verwachten en hoe u de vermelde sites kunt bereiken, en dat met gebruikmaking van een indeling die verzamelaars met een zwak voor logistiek en overzichtelijkheid zal aanspreken.

StampOnTheWeb hoeft u niet langer tijd en inspanning te spenderen aan het  ontwarren van de overvloed aan resultaten die een gewone zoekmachine doorgaans oplevert .

StampOnTheWeb  is een stukje digitaal gereedschap waarmee u:

·         De filatelie in al zijn facetten kunt benaderen

·         Een verzameling kunt beginnen of een bestaande collectie verder kunt ontwikkelen 

·         Uw filatelistische kennis kunt verbreden en verdiepen

·         In staat wordt gesteld deel te nemen de fascinerende wereld van de georganiseerde filatelie.

StampOnTheWeb is noch een zoekmachine noch een domme stapelaar van links, maar een eenvoudige stukje gereedschap waarmee snel directe links kunnen worden gevonden die de bezoeker naar de die delen van het web leiden waarvoor hij of zij belangstelling heeft.

De informatie werd en wordt vergaard daar een aantal actieve filatelistische bronnen (lees: websites die door StampOnTheWeb zorgvuldig worden geselecteerd).

Alle links zijn in januari 2016 getest. Ze zullen periodiek worden gecontroleerd en bijgewerkt, zodat alleen actieve links vermeld worden.

Filatelisten worden uitgenodigd om nieuwe links voor te stellen en om melding te maken van incorrecte of ‘dode’ links, zodat de site voortdurend door gebruikers wordt uitgebreid en verbeterd .

Hebt u suggesties voor of wilt u contact leggen met Stampontheweb? Stuur dan een mailtje naar : pmacrelli@aicpm.net

 

StampOnTheWeb is een initiatief van de AICPM, Associazione Italiana Collezionisti Posta Militare, de Italiaanse Vereniging van Verzamelaars van Militaire Post. De AICPM is de grootste Italiaanse vereniging die zich met  postgeschiedenis bezig houdt.

·         De vereniging is al 42 jaar actief (opgericht in 1974)

·         Het huidige aantal leden is 730

·         Er verschenen 136 nummers van ‘La Posta Militare’, het kwartaalblad van de AICPM. Een nummer van het blad telt 64 pagina’s in kleur. Op de AICPM-site kunt u de nummers doorbladeren.

·         In de afgelopen jaren werden dertien boeken uitgegeven, die gratis onder de leden werden verspreid.

·         De AICPM werd op IPHLA 2012 bekroond met niet minder dan acht medailles: driemaal Groot Goud, eenmaal Goud, driemaal Groot Verguld Zilver en eenmaal Verguld Zilver

·         Op de website van de AICPM zijn 138 collecties van leden te zien

·         De website van de AICPM www.aicpm.net werd de afgelopen tien jaar 300.000 maal bezocht. 

Ing. Piero Macrelli  Presidente AICPM; Presidente FSFI